0
0 ITEMS IN SHOPPING BAG
0
0 ITEMS IN SHOPPING BAG
0
0 ITEMS IN SHOPPING BAG

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door de oprichters van het spel Mundos met zorg samengesteld, toch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Team Mundos verstrekt door middel van deze site louter informatie over producten die door Team Mundos worden aangeboden. Wijzigingen van deze website kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. De eventuele foto’s en teksten op deze website zijn volledig zelf geproduceerd, hier rust auteursrecht op.

Mundos aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Mundos aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Mundos spel opgenomen informatie en tarieven.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Mundos of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeelte te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mundos.