0
0 ITEMS IN SHOPPING BAG
0
0 ITEMS IN SHOPPING BAG
0
0 ITEMS IN SHOPPING BAG

Mundos, vergroot je wereld!

Mundos geeft
vorm aan cultuuronderwijs

Het spel maakt kinderen bewust van onze cultureel diverse wereld. 

Team Mundos

Mundos ondersteunt leerkrachten in het omgaan met culturele diversiteit en wereldburgerschap in de klas. Het is een initiatief van pabostudenten geïnteresseerd in internationalisering.

Oorsprong

Onze samenleving is divers. Omgaan met verschillen is daardoor een belangrijke leerkrachtcompetentie. Daarnaast beïnvloeden culturele verschillen de onderwijskansen van kinderen. Wij als toekomstig leerkrachten willen hierin het verschil maken.

Hoe ga je om met een cultureel diverse leerlingpopulatie en hoe laat je het thema culturele diversiteit terugkomen in je lessen? Vanuit deze vragen hebben wij onderzocht waar pabostudenten, paboleerkrachten, basisschoolleerkrachten en ouders behoefte aan hebben. Zo ontstond Mundos als praktische gesprekstool omtrent culturele diversiteit.

Doel

Doel

Met Mundos creëren we bewustwording omtrent culturele verschillen door het voeren van betekenisvolle gesprekken met als doel het wereldbeeld van leerlingen te vergroten.

Missie

Missie

Wij als leerkrachten streven ernaar om het wereldbeeld van kinderen én volwassenen te vergroten en het leren waarderen van cultuurverschillen. Wij leren van de wereld en de wereld leert van ons.

Visie

Visie

Mundos draagt bij aan bewustwording van cultuur en waardering van cultuurverschillen. Het zorgt voor een fijne sfeer, betekenisvolle gesprekken en waardevolle bijeenkomsten.

Neem bij vragen of opmerkingen contact op via het contactformulier.

Stel hier je vraag..
Instagram | @mundos.spel

Instagram | @mundos.spel

Email | info@mundosspel.nl

Email | info@mundosspel.nl